CẦU LÀ

Mã: CL02

Cầu là gấp, khung thép điều chỉnh được chiều cao.

Kích thước: W 310 x D 1200 x H (680÷780).

Nhập số điện thoại để nhận giá tốt



    0901.550.668
    Liên hệ